Genel Kurul Evrakları

Döküman Adı
İNDİR

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Ek 2


Hazırlanacak Evrakların Lİstesi


Spor Kulübü Dilekçesi


Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahütname


Genel Kurul Ekleri


Olağan Genel Kurul Divan Tutanağı Örneği


Olağan Üstü Genel Kurul Divan Tutanağı Örneği


Örnek Hazirun Listesi