Ersan KARAMEHMETOĞLU
Başkan
İsa KUNT
Genel Sekreter
Emin NEŞELİ
Başkan Yardımcısı
Özgür ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı
Zeki SEZER
Mali Sekreter
Ersin SEVER
Sosyal İşler Sekreteri
Mustafa ÖZKARA
Tesisleşme Sekreteri
Süleyman UÇUN
Örgütlenme Sekreteri
Gürol ŞENOL
Eğitim Sekreteri