Karacakılavuz Sahası

Görevli Personel : 

Tesis Tel : 

Saha Zemini : Sentetik 

Soyunma Odası    : 4 Adet 

Işıklandırma    : yok 

Bağlı Olduğu Kurum : Gençlik ve spor İl Müdürlüğü