Dernek Beyannameleri

Dernek Beyannameleri ASKF

 

5253 Sayılı Dernekler Kanunu' nun 19. maddesi ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83. ve 84. maddeleri uyarınca derneklerin her yıl olduğu gibi bu yılda 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile mali bilgilerini yönetmelikte belirlenen Ek:21 Dernek Beyannamesi ile her takvim yılının ilk dört ayı içinde , yani Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine vermekle yükümlüdür.

Mülki İdare Amirliğine verilecek beyannamenin süresi içinde verilmesi gerektiğini önemle hatırlatır, kulüplerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

 

Yönetim Kurulu